• Blog
  • 14 juni 2024
  • Geplaatst door TeamEilandenvanHain

Eerste participatiebijeenkomst Eilanden van Hain

De eerste participatiebijeenkomst Eilanden van Hain heeft dinsdag 11 juni plaatsgevonden bij Sporting Krommenie. Met een flinke opkomst van tegen de 100 bezoekers. Er werd informatie gedeeld over verschillende onderwepen en er was ruim gelegenheid om vragen te stellen en adviezen te geven.

Tijdens de participatie bijeenkomst is besproken hoe we op Eilanden van Hain omgaan met bijvoorbeeld de ecologie, de voorbelasting, de veilige bouwontsluiting, de waterhuishouding en de cultuurhistorische waarde van de terreinen.

Natuurlijk is er ook geluisterd naar wat er leeft en hiervan zijn notities gemaakt. Hiervoor zijn na deze informatieavond rondetafelbijeenkomsten, waar we per onderwerp met de participanten in gesprek gingen. Deze rondetafelgesprekken zijn gehouden op woensdag 19 juni, maandag 24 en dinsdag 25 juni.

Na nog diverse te nemen stappen is de doelstelling om in het eerste en tweede kwartaal van 2025 de eerste woningen te presenteren in een gebied dat transformeert naar een nieuwe duurzame en groene enclave, met in totaal circa 235 woningen aan het water.

Team Eilanden van Hain bedankt alle bezoekers van de bijeenkomst voor hun aanwezigheid en imput.

Ben je benieuwd naar wat er besproken is of wil je de informatie opnieuw bekijken? Klik hier om de PDF te bekijken.

 

Volg ons ook op Facebook en Instagram

Deel
Gekopieerd!