Agenda

Op dit moment zijn er geen burenoverleggen gepland. Het eerstvolgende overleg wordt begin 2020 gepland. Voor dit overleg worden omwonenden en organisaties uitgenodigd die ook bij de afgelopen bijeenkomsten op 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober en 30 oktober aanwezig waren. Wilt u meer weten? Mail dan uw vraag naar burenoverleg@eilandenvanhain.nl